Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

REKOLEKCJE ADWENTOWE

10-12 XII godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 17.00
"Trzy postawy chrześcijanina:
być mądrym i czujnym, być jak ogień, być radosnym"

Rekolekcje prowadzi ks. kan. Tadeusz Machaj

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search