Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

OBŁAWA AUGUSTOWSKA – TABLICA

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach.

Oddziały sowieckie przetrząsały lasy i wsie, aresztując podejrzanych o kontakty z polską partyzantką niepodległościową. Nie znamy dokładnie ani daty początkowej, ani końcowej operacji - najczęściej umieszcza się ją między 12 a 28 lipca. W sumie zatrzymano kilka tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób nigdy nie powróciło do domów i do dziś nie są znane ich losy. Najprawdopodobniej wszyscy zostali pozbawieni życia na podstawie tej samej decyzji i należy ich uznać za ofiary Obławy Augustowskiej.

Z naszej Parafii zginęli:

 1. Barszczewski Wacław syn Stanisława i Aleksandry, urodzony 28.09.1924 roku w Krasnem,zamieszkały w miejscowości Krasne,
 2. Białous Stanisław syn Jana i Stanisławy, urodzony w 1924 roku w miejscowości Wyżarne, zamieszkały w miejscowości Wyżarne,
 3. Chomiczewski Stanisław syn Franciszka i Katarzyny, urodzony w 1901 roku w Lipsku, zamieszkały w Nowym Lipsku,
 4. Daraszkiewicz Adolf nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jasionowie*,
 5. Doroszkiewicz Adolf urodzony w 1907 roku,nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców,zamieszkały w Jasionowie*,
 6. Doroszko Zofia córka Franciszka i Anny, urodzona 12.04.1928 roku w Nowym Lipsku, zamieszkała w Nowym Lipsku,
 7. Glebowicz Stanisław urodzony w 1911 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Jasionowo*,
 8. Gramacki Tadeusz syn Adolfa i Zofii, urodzony 2.09.1923 roku w Jasionowie,zamieszkały w Jasionowie*,
 9. Karp Antoni urodzony w 1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jasionowie*,
 10. Karp Edward Józef syn Kazimierza i Kamili, urodzony 22.06.1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Jasionowie*,
 11. Karp Jan urodzony 1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jasionowie*,
 12. Krysiuk Czesław syn Stanisława i Franciszki, urodzony 12.07.1925 roku w Krasnem, zamieszkały we wsi Krasne,
 13. Krysiuk Remigiusz syn Józefa i Zofii, urodzony w 1926 roku w Krasnem, zamieszkały we wsi Krasne,
 14. Krysiuk Stanisław (ojciec Czesława) syn Jana i Rozalii, urodzony w 1903 roku w Krasnem, zamieszkały we wsi Krasne,
 15. Krysztofik Jan syn Stefana i Rozalii, urodzony 5.12.1896 roku,nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Jasionowie*,
 16. Łozowska Anna córka Franciszka i Apolonii, urodzona w 1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkała w Nowym Lipsku,
 17. Matuszewski Bolesław syn Józefa i Marii, urodzony w 1911 roku w Lipsku, zamieszkały w miejscowości Nowy Lipsk,
 18. Sawicki Bronisław syn Franciszka i Rozalii, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasne koło Lipska,
 19. Sawicki Władysław syn Franciszka i Rozalii, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasne.

*Jasionowo- może dotyczyć parafii w Lipsku lub w Krasnymborze

Nie wiem czy są to wszystkie osoby pochodzące z parafii, stąd apel o informacje o ofiarach obławy.

Nieznane jest też miejsce stracenia i wiecznego spoczynku tych osób. Dlatego chcemy uczcić ich pamięć tablicą upamiętniającą Obławę. Zostanie ona umieszczona w naszym parafialnym kościele obok tablic upamiętniających wymordowanych mieszkańców Lipska przez hitlerowców 13 lipca 1943 r. w Naumowiczach k. Grodna i tablicy upamiętniającej mieszkańców ziemi augustowskiej wywiezionych na Sybir w latach 10.11.1940, 13.04.1940, 22.06.1941 oraz tysiącom innych ofiar stalinizmu.

 ZIEMIO! NIE KRYJ NASZEJ KRWI

IŻBY NASZ KRZYK NIE USTAŁ…

W HOŁDZIE OFIAROM OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ Z LIPCA 1945 R., ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ I MIESZKAŃCOM ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ, LIPSKIEJ, SEJNEŃSKIEJ, SOKÓLSKIEJ, SUWALSKIEJ ORAZ ZZA „LINII CURZONA”, ZAMORDOWANYM Z ROZKAZU STALINA PRZEZ NKWD, „SMIERSZ”, UB, MO, W LICZBIE DWÓCH TYSIĘCY, KTÓRZY DO KOŃCA BYLI WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE.

RODZINY OFIAR I MIESZKAŃCY
Z TERENU OBŁAWY
MARYJO, KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ,
WEŹ W OPIEKĘ POLSKĘ – OJCZYZNĘ NASZĄ!

JASNA GÓRA A.D. 2014, LIPSK A.D. 2019

Dobrowolne ofiary na tablicę możemy składać na konto:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej, 16-315 Lipsk,
B.S. 36 9359 0002 0100 1007 2015 0001 z dopiskiem „Obława”.

Za każdy dar serca BÓG ZAPŁAĆ!

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search