Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Zapytanie ofertowe - „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku w związku z realizacją projektu „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na:
„Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku”.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym
  3. Doświadczenie Oferenta
  4. Program funkcjonalno-użytkowy
  5. Program prac konserwatorskich - ołtarz boczny z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem
  6. Program prac konserwatorskich - ołtarz boczny z rzeźbą Chrystusa
  7. Rejestr zabytków - informacje o ołtarzach

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search