Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej

Tablicę upamiętniającą Ofiary Obławy Augustowskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, została, w dn. 20 października br., odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ofiary Obławy Augustowskiej, wśród których było 11 mieszkańców naszej parafii.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której okolicznościową homilię, bardzo poruszającą w treści, wygłosił ks. prał. Stanisław Wysocki– prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i jednocześnie naoczny świadek tamtych wydarzeń. Usłyszeliśmy w niej, że naszym obowiązkiem i prawem jest poznawanie i przekazywanie potomkom historii Polski.

Po Mszy Świętej, państwo Danuta i Zbigniew Kaszlejowie z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, przybliżyli licznie zgromadzonym uczestnikom, wydarzenia z lipca 1945 roku. Wśród obecnych na uroczystości była również pani Teresa Kaczorowska, autorka publikacji dotyczących zbrodni katyńskiej i Obławy Augustowskiej.

Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii w Lipsku ks. kan. Waldemar Sawicki i ks. prał. Stanisław Wysocki.

Następnie, pan Paweł Leszkowicz wraz z grupą teatralną, wystawili niesamowicie przejmujący spektakl, ukazujący tragizm tamtych dni.
Wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych w Obławie złożył Burmistrz Lipska pan Lech Łępicki i Przewodniczący Rady Miejskiej pan Tadeusz Krysiuk.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej, dzięki życzliwości mjra Jarosława Modzelewskiego, uświetnili, pełniąc wartę honorową, żołnierze 12 Batalionu Lekkiej Piechoty z Suwałk. W warcie honorowej wzięli udział także funkcjonariusze Straży Granicznej i harcerze. Wśród honorowych gości znaleźli się: pan Paweł Wnukowski- radny Województwa Podlaskiego, asp. szt. Wojciech Protasiewicz- kierownik posterunku Policji i mjr Mariusz Jelski– Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lipsku. Duży wkład i pomoc w zorganizowaniu oraz przebiegu uroczystości wnieśli pracownicy MGOK w Lipsku wraz z dyrektorem– panem Wiesławem Bochonko. We Mszy Świętej uczestniczyły także poczty sztandarowe Zespołu Szkół Samorządowych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku.

Harcerze Szóstej Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” przenieśli fotografie 11 mieszkańców parafii zamordowanych w czasie Obławy do symbolicznych grobów, gdzie odmówiono Anioł Pański za poległych w obronie Ojczyzny.

Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców, w tym dzieci i młodzież. To bardzo ważne, aby młode pokolenia poznawały i identyfikowały się z historią tej ziemi, swojej małej Ojczyzny. Dla wielu z nich są to fakty zupełnie nieznane, usłyszane i przeżywane po raz pierwszy. Poświęcenie i odsłonięcie tablicy było dla nas nie tylko uroczystością religijno- patriotyczną, ale żywą lekcją historii, chwilą łączności z poległymi bohaterami oraz ich rodzinami, porozumieniem pomiędzy pokoleniami, dla których Bóg– Honor- Ojczyzna to słowa najświętsze.

Ks. Kan. Waldemar Sawicki Proboszcz w Lipsku

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search