Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

ADOPCJA KAPŁANA – ZAKONNIKA – MISJONARZA

PAŹDZIERNIKOWA ADOPCJA KAPŁANA – ZAKONNIKA – MISJONARZA

1. Wylosuj z pojemnika Imię i Nazwisko KAPŁANA – ZAKONNIKA – MISJONARZA

2. Weź modlitwę za KAPŁANA i modlitwę o powołania KAPŁAŃSKIE – ZAKONNE – MISYJNE

ZOBOWIĄZANIA:

  • od dnia 01.10. do dnia 31.10. będę odmawiał /a jedną tajemnicę Różańca Świętego w intencji wylosowanego KAPŁANA – ZAKONNIKA – MISJONARZA
  • przez 31 dni będę modlił /a się modlitwą za wylosowanego KAPŁANA – ZAKONNIKA – MISJONARZA
  • przez 31 dni będę odmawiał /a modlitwę o powołania KAPŁAŃSKIE – ZAKONNE - MISYJNE

 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search