Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2022 rok

Święta, to czas składania życzeń. Z całego serca życzę każdej i każdemu z Was, aby Nowonarodzony Jezus błogosławił wszystkim Waszym poczynaniom. Życzę zgody i miłości w rodzinach, w sąsiedztwie.

Chorującym życzę powrotu do zdrowia,
cierpiącym - sił do walki,
samotnym - życzliwych ludzi wokół,
smutnym - aby złe dni przeminęły,
niekochanym - świadomości, że jesteśmy zanurzeni w niezmierzonej miłości Boga.

Wszystkim życzę wzajemnego zrozumienia, życzliwości, gotowości do pomocy. Życzę pokoju w naszym kraju i na świecie. Życzę Wam radości i pogody ducha.

A na koniec przekazuję Wam słowa, w które sam mocno wierzę i które chciałbym, abyście często wypowiadali do siebie nawzajem.

Dobrze, że jesteście!

Ks. Kan. Waldemar Sawicki Proboszcz w Lipsku

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search