Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku ogłaszają konkurs na prezentacje artystyczne zatytułowany: ,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Załącznik: Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search