Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Konkurs na Ciasta Teściowej i dla Teściowej” pt. „UŚMIECH BŁ. MARIANNY”

ciasta tesciowej big

REGULAMIN KONKURSU na „Ciasta Teściowej i dla Teściowej” pt. „UŚMIECH BŁ. MARIANNY”

pod honorowym patronatem J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego.

1. Organizator konkursu:

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.

2. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 13 lipca 2024 r. w Lipsku, podczas Diecezjalnego Odpustu ku czci bł. Marianny Biernackiej, Spotkania Teściowych i Kół Gospodyń Wiejskich.

3.Cele konkursu:

 • rozpowszechnienie świadectwa codziennego życia bł. Marianny;
 • kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania ciast w kraju i za granicą;
 • prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków ciast;
 • promocja walorów wsi podlaskiej i warmińsko-mazurskiej;
 • wymiana doświadczeń.

4. Kryteria oceny:

Ciasta będą oceniane w czterech kategoriach:

 1. DROŻDŻÓWKA TEŚCIOWEJ
 2. CIASTO WNUCZĄT DLA BABCI
 3. PĄCZKI BABUNI
 4. TRADYCYJNY SĘKACZ

Ciasta oceni Komisja Konkursowa. Będzie zwracała szczególną uwagę na estetykę wykonania, oryginalność receptury ciasta, walory smakowe, nawiązanie dekoracją ciasta do tematu konkursu. Z pracy Komisji zostanie sporządzony protokół i udostępniony na stronie diecezjalnej, parafialnej oraz MGOK-u.

5. Warunki uczestnictwa:

 • przedmiotem konkursu mogą być ciasta przygotowane przez osoby indywidualne, organizacje zrzeszone zarejestrowane i nie zarejestrowane (np. Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, OSP, itp.)
 • uczestnicy konkursu przygotowują jeden rodzaj wypieku;
 • uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania receptury, według której ciasto zostało sporządzone (do wiadomości jury);
 • uczestnicy konkursu korzystają z własnych produktów do wypieku ciasta;
 • ciasta zgłoszone do konkursu należy dostarczyć do godziny 10:00 w dniu 13 lipca 2024 r., do p. Barbary Tarasewicz (tel. 503552322) w przygotowanym stoisku konkursowym;
 • komisja konkursowa dokona oceny ciast w dniu 13 lipca 2024 r., do godz. 13.00;
 • zgłoszenia udziału w konkursie wraz z recepturą ciasta należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, (ul. Rynek 23; 16-315 Lipsk) do 5 lipca 2024 r., do godz. 16:00 u p. Barbary Tarasewicz: tel./fax. (087) 642 35 86 e-mail: mgok@lipsk.pl

6. Nagrody i wyróżnienia:

– Za miejsce I – we wszystkich 4 kategoriach – przygotowano jako nagrodę – TERMOMIX.

– Za miejsce II i III – we wszystkich 4 kategoriach – przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

– Wszystkim uczestnikom konkursu przygotowano dyplomy pamiątkowe oraz drobne nagrody rzeczowe.

Nagrody i dyplomy zostaną uroczyście wręczone 13 lipca 2024 r. ok. godz. 14:00 przez Biskupa Ełckiego,

7. Inne istotne informacje:

 • Każdy uczestnik powinien przywieźć ze sobą informacje z nazwą ciasta oraz dane osoby/organizacji, która je przygotowała.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody do wykorzystywania nagrań wideo i zdjęć z wizerunkiem uczestników Konkursu dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenia na stronie internetowej www.parafia.lipsk.plwww.lipsk.plwww.kulturalipsk.pl; na stronie Facebook oraz You Tube w celach zgodnych z prowadzoną działalnością przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – D. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zm.).
 • Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej www.parafia.lipsk.pl oraz www.kulturalipsk.pl

Karta zgłoszenia na konkurs do ściągnięcia pod linkiem

Karta zgłoszenia - pobierz

Serdecznie zapraszamy – Organizatorzy


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych informuję że:

1. Organizatorem konkursu oraz administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kamila Masiejczyk (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie.

4. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar EOG.

6. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania lub odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
w konkursie.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, pod adres
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search