Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Przez cały październik w Kościele katolickim odprawiamy nabożeństwa różańcowe. Różaniec to adorowanie Chrystusa razem z Maryją. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 października 2018 r. przeżyliśmy nabożeństwo różańcowe w drodze. Po wieczornej Mszy Świętej przeszliśmy trasą procesji Bożego Ciała, aby modlić się w intencji Kościoła, parafii, o pokój na świecie, o nawrócenia i wzrost pobożności. Każdy z nas ma o co prosić i ma za co dziękować. Zabraliśmy te intencje w naszych sercach z wiarą, że Maryja będzie orędować za nami przed Panem Bogiem.

6 października 2018 r., w wigilię Święta Matki Bożej Różańcowej zapraszam wszystkich czcicieli Maryi na wspólną modlitwę różańcową. Mamy w pamięci wydarzenie sprzed roku, kiedy to Różaniec do granic zgromadził tak wielu, zarówno mieszkańców parafii, jak i przybyłych gości.

Święto podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone corocznie14 września, jest okazją do uczczenia znaku męki i zwycięstwa Chrystusa. Fragment Ewangelii na ten dzień przypomina nam, że krzyż jest dla każdego z nas narzędziem zbawienia. W naszej parafii, po wieczornej Mszy Świętej,  uczestniczyliśmy w specjalnym nabożeństwie, w czasie którego rozważaliśmy znaczenie Krzyża Jezusa dla zbawienia każdego człowieka i całej ludzkości.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search