Ułatwienia dostępu

Błogosławiona Marianna Biernacka
1888 - 1943

Błogosławiona Marianna Biernacka (1888-1943)

Błogosławiona Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą. Jej rodzina osiedlona tam od pokoleń najprawdopodobniej była wyznania grekokatolickiego. Nie zachowała się metryka chrztu błogosławionej, ale w tym czasie wielu unitów było chrzczonych bez kapłana i nie sporządzano przy tym stosownej dokumentacji. O tym, że Marianna była ochrzczona i wierząca świadczy fakt zawarcia przez nią sakramentu małżeństwa w kościele katolickim w Krasnymborze.

 

 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search