Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Duszpasterze

 

Ks. Proboszcz – ks. kan. Waldemar Sawicki

Ks. Wikariusz – Ks. Przemysław Milewski

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE  W LIPSKU (od istnienia obecnego kościoła)

 • Ks. Stanisław Zalewski (1906 – 1911)
 • Ks. Piotr Kotlewski (1911 – 1921)
 • Ks. Antoni Kuklewicz (1921 – 1937)
 • Ks. Stanisław Dąbrowski (1937 – 1945)
 • Ks. Józef Kębliński (1945 – 1973)
 • Ks. Tadeusz Nowicki ( 1973 – 1975)
 • Ks. Tadeusz Zajączkowski (1975 – 1997)
 • Ks. Jerzy Lubak (1997 – 2017)
 • Ks. Waldemar Sawicki (od 2017)

KSIĘŻA WIKARIUSZE W W PARAFII LIPSK (od 1962 roku)

 • Ks. Marian Romotowski (do 1962)
 • Ks. Kazimierz Uszyński (1962 - 1963)
 • Ks. Józef Drażba (1963 - 1964)
 • Ks. Józef Lucjan Żyłowski (1964)
 • Ks. Bonifacy Ferens (1964 - 1966)
 • Ks. Edward Orłowski (1966 - 1969)
 • Ks. Tadeusz Sutkowski (1969 - 1970)
 • Ks. Marian Kulesza (1970 - 1971)
 • Ks. Jan Kibis (1971 - 1972)
 • Ks. Jan Kalata (1972 - 1974)
 • Ks. Janusz Mroczkowski (1974 - 1975)
 • Ks. Józef Kulesza (1975 - 1978)
 • Ks. Kazimierz Chrzanowski – wikariusz administrator (1978)
 • Ks. Stanisław Trejnowski (1978 - 1982)
 • Ks. Marian Mieczkowski (1982 – 1983)
 • Ks. Eugeniusz Sochacki (1983 - 1985)
 • Ks. Zbigniew Kaczmarski (1985 – 1987)
 • Ks. Krzysztof Karolewski (1987 – 1989)
 • Ks. Tadeusz Kaczyński (1989 – 1991)
 • Ks. Waldemar Sawicki (1991 – 1996)
 • Ks. Jerzy Dzieniszewski (1996 – 1998)
 • Ks. Sławomir Budny (1998 - 2003)
 • Ks. Jacek Graszk (2003 - 2005)
 • Ks. Artur Wyrzykowski (2005 - 2008)
 • Ks. Sławomir Kudrawiec (2008 – 2011)
 • Ks. Mariusz Niedziałkowski (2011 - 2015)
 • Ks. Marek Sewastynowicz - rezydent (2015 – 2017)
 • Ks. Tomasz Lewoc (2017 - 2019)
 • Ks. Tadeusz Poteraj - rezydent (2018 - 2021)
 • Ks. Bogdan Chmielewski (02.09.2019 - 04.01.2020)
 • Ks. Przemysław Jermak (2020 - 2022)
 • Ks. Przemysław Milewski (2022 - )

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search