Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Podlaskie Kino Plenerowe w Lipsku

W imieniu Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego oraz Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku serdecznie zapraszamy na Podlaskie Kino Plenerowe, które odbędzie się w Lipsku, ul. Kościelna 28 (plac za plebanią), 8 lipca 2023 r., o godz. 15.30.

Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z impregnacją

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą "Konkurs wniosków zna zadania z zakresu ochrony zabytków"...

Festyn rodzinny

Bóg, Małżeństwo, Rodzina - Festyn Rodzinny - Lipsk, 18 czerwca 2023r. - ZAPRASZAMY

,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku ogłaszają konkurs na prezentacje artystyczne zatytułowany: ,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Załącznik: Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Zapraszamy do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-202.

Caritas Diecezji Ełckiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Edycja programu – Podprogram 2021.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search