Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Podziękowanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego

10 lipca br., w ramach organizowanego przez Parafię Matki Bożej Anielskiej w Lipsku diecezjalnego odpustu ku czci bł. Marianny Biernackiej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wsparł naszą inicjatywę rodzinnego spotkania i wspólnej zabawy. Dzięki pomocy finansowej w wysokości 3000 zł, dzieci miały dużo atrakcji i powodu do radości. Na ręce Pana Marszałka Artura Kosickiego składam całemu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego serdeczne podziękowanie za wsparcie. Bóg zapłać!

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej

24 czerwca 2021 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a naszą parafią na „Redukcję zużycia energii elektrycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku”. Kwota dotacji 40.000 zł. Dziękuję za pomoc i wsparcie Panom Starostom Jarosławowi Szlaszyńskiemu i Dariuszowi Szkiłądziowi oraz Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku reprezentowanym przez Macieja Borzyszkowskiego - Prezesa Zarządu i Magdalenę Tymińską - Zastępcę Prezesa Zarządu. Bóg zapłać!

Zaproszenie na odpust ku czci Błogosławionej Marianny Biernackiej

Dnia 10 lipca 2021 r. odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Błogosławionej Marianny Biernackiej. Serdecznie zapraszamy do udziału w parafialnym odpuście.

Pozdrowienia z Tanzanii

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Gorące pozdrowienia z pracy misyjnej w Tanzanii...

NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GÓRZE GARGANO

Plan nawiedzenia figury Św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na górze Gargano w Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku nad Biebrzą. W czasie nawiedzenia możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła oraz nabycia i poświęcenia pamiątek nawiedzenia.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search