Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Wielkanoc w domu

Zachęcam do zapoznania się i skorzystania z Przewodnika po świętowaniu w czasie pandemii Wielkanoc w domu, który jest dostępny na stronie PRZEWODNIKA KATOLICKIEGO.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA - spowiedź święta

WIELKI CZWARTEK – podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 21.00

WIELKI PIĄTEK – podczas adoracji Pana Jezusa w Grobie od godz. 16.00  do 21.00

WIELKA SOBOTA – podczas adoracji Pana Jezusa w Grobie od godz. 9.00 do 13.00 oraz od godz. 14.00 do 18.00 i podczas nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 22.00

Przypominamy, że podczas Sakramentu Pokuty i Pojednania
może jednocześnie przebywać w kościele 5 osób!!!

Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Komunikat Biskupa Ełckiego

Drodzy Diecezjanie i wszyscy przebywający na terenie Diecezji Ełckiej,
w obliczu realnego zagrożenia, które jest wokół nas, bardzo symptomatyczne jest, że musimy się z nim zmagać w okresie Wielkiego Postu, który w tradycji Kościoła jest czasem pokuty i nawrócenia. Jesteśmy w tych dniach zaproszeni, by – wpatrując się w Mękę Chrystusa – tym intensywniej medytować nad swoim życiem, i tym gorliwiej zwracać się w stronę Boga, który jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem (por. Ap 21,6). W jednej z wielkopostnych antyfon modlimy się pokornie: „Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadość czynili za grzechy i zbawili dusze”. W tegorocznym Wielkim Poście te słowa stają się szczególnie ostre: tak, nadeszły dla nas dni prawdziwej pokuty, które powinny być okazją do głębokiego żalu za popełnione grzechy oraz głębokiej skruchy.

Dekret Biskupa Ełckiego

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search