Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Zmiany na ołtarzu i w zakrystii

Zapraszam do obejrzenia fotografii odnowionych lichtarzy na ołtarzu (wyższy lichtarz jeszcze przed renowacją) oraz nowych mebli w zakrystii. Paramenty liturgiczne, które winny być nie tylko używane, ale również przechowywane ze szczególnym szacunkiem, mają teraz godne miejsce. Ministranci mogą korzystać z nowej szafy ustawionej w korytarzu.

Za co można uzyskać odpust zupełny?

Każdego dnia, pod zwykłymi warunkami, możemy  uzyskać  odpust za:

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO

Zapraszamy na 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO: 16- 17- 18 STYCZNIA 2018 R. (wtorek, środa, czwartek)

Bóg jest dla wszystkich

„Bóg jest dla wszystkich” - pod takim hasłem 6 stycznia 2018 r., już po raz dziesiąty, wyruszył w 664 miejscowościach w Polsce i 16 poza jej granicami Orszak Trzech Króli. Tegoroczne hasło mówi nam, że Bóg przyszedł, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu i czeka na wszystkich. Święto Objawienia Pańskiego ma także przypominać, że Bóg chce nas zbawić, że nawet jeśli koleiny życia zaprowadziły nas daleko od Niego - zawsze jest czas, aby Go odnaleźć, wejść na drogę do Niego.

Orszak Trzech Króli - 6 stycznia 2018

- Początek: godz. 12.00 - Msza Św.
- Przemarsz Orszaku ulicami miasta
- Poczęstunek dla uczestników Orszaku

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search