Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Triduum Paschalne z Ełckiej Katedry

Oglądaj nas na żywo na kanale YouTube MARTYRIATV

Wielkanoc w domu

Zachęcam do zapoznania się i skorzystania z Przewodnika po świętowaniu w czasie pandemii Wielkanoc w domu, który jest dostępny na stronie PRZEWODNIKA KATOLICKIEGO.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA - spowiedź święta

WIELKI CZWARTEK – podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 21.00

WIELKI PIĄTEK – podczas adoracji Pana Jezusa w Grobie od godz. 16.00  do 21.00

WIELKA SOBOTA – podczas adoracji Pana Jezusa w Grobie od godz. 9.00 do 13.00 oraz od godz. 14.00 do 18.00 i podczas nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 22.00

Przypominamy, że podczas Sakramentu Pokuty i Pojednania
może jednocześnie przebywać w kościele 5 osób!!!

Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Komunikat Biskupa Ełckiego

Drodzy Diecezjanie i wszyscy przebywający na terenie Diecezji Ełckiej,
w obliczu realnego zagrożenia, które jest wokół nas, bardzo symptomatyczne jest, że musimy się z nim zmagać w okresie Wielkiego Postu, który w tradycji Kościoła jest czasem pokuty i nawrócenia. Jesteśmy w tych dniach zaproszeni, by – wpatrując się w Mękę Chrystusa – tym intensywniej medytować nad swoim życiem, i tym gorliwiej zwracać się w stronę Boga, który jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem (por. Ap 21,6). W jednej z wielkopostnych antyfon modlimy się pokornie: „Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadość czynili za grzechy i zbawili dusze”. W tegorocznym Wielkim Poście te słowa stają się szczególnie ostre: tak, nadeszły dla nas dni prawdziwej pokuty, które powinny być okazją do głębokiego żalu za popełnione grzechy oraz głębokiej skruchy.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search