Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach.

Od połowy maja 1945 r. skoncentrowano znaczne siły sowieckie w strefie przygranicznej od Puńska po Sztabin i przeprowadzono operację "oczyszczania" lasów z grup partyzanckich. W akcji brały udział wojska sowieckie, pracownicy PUBP i MO. W czasie akcji "Burza" Sowieci aresztowali w końcu 1944 r. i na początku 1945 r. około tysiąca osób. 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search