Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Diecezjalne Spotkanie Teściowych, Matek, Synowych i Kół Gospodyń Wiejskich Diecezji Ełckiej

Zapraszamy na doroczne Diecezjalne Spotkanie Teściowych, Matek, Synowych i Kół Gospodyń Wiejskich Diecezji Ełckiej, które odbędzie się 8 lipca, w sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku nad Biebrzą, skąd pochodzi szczególna teściowa – bł. Marianna Biernacka.

Podlaskie Kino Plenerowe w Lipsku

W imieniu Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego oraz Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku serdecznie zapraszamy na Podlaskie Kino Plenerowe, które odbędzie się w Lipsku, ul. Kościelna 28 (plac za plebanią), 8 lipca 2023 r., o godz. 15.30.

Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z impregnacją

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą "Konkurs wniosków zna zadania z zakresu ochrony zabytków"...

Festyn rodzinny

Bóg, Małżeństwo, Rodzina - Festyn Rodzinny - Lipsk, 18 czerwca 2023r. - ZAPRASZAMY

,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku ogłaszają konkurs na prezentacje artystyczne zatytułowany: ,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Załącznik: Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search