Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: "Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego"

 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search