Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

„List do Pana Boga”

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w szczególnym akcie zawierzenia i oddania siebie, rodziny, bądź bliskich Panu Bogu. Wykonywana jest monstrancja, która przedstawia postacie Matki Najświętszej  i św. Józefa skupione wokół Chrystusa Eucharystycznego. Postać Maryi zostanie wykuta w srebrze, natomiast św. Józef będzie wykonany z przeźroczystego kryształu.

W monstrancję zostaną wkomponowane tulejki, w których będzie można umieścić osobisty  „List do Pana Boga”. Zawierzenia zawarte w „Liście”, zapisywane są na cienkiej kartce o wymiarach 6 cm x 10 cm, następnie odpowiednio zabezpieczone w tulejkach, które umieszcza się wewnątrz monstrancji.

„Listy” te, są szczególnym aktem zawierzenia i oddania siebie, rodziny, bądź bliskiej osoby Panu Bogu. Są duchowym zobowiązaniem do systematycznego trwania na modlitwie w intencjach zawartych w tym „Liście”,  a także materialnym znakiem indywidualnej więzi duchowej  z Chrystusem i Jego Matką.

Tulejki można już nabywać u Księdza Proboszcza.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search