Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

40 - godzinne nabożeństwo

Zapraszamy mieszkańców z terenu parafii do Adoracji w czasie 40-godzinnego nabożeństwa: 16 - 17 - 18 stycznia 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search