Ułatwienia dostępu

Błogosławiona Marianna Biernacka
1888 - 1943

Modlitwy za wstawiennictwem bł. Marianny Biernackiej

Litania do bł. Marianny Biernackiej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste,  usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Matko Boża Bazylianko- módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo męczenników -
Błogosławiona Marianno, gorliwa służebnico Chrystusa -
Błogosławiona Marianno, jasny wzorze świętości -
Błogosławiona Marianno, perło ziemi lipskiej -
Błogosławiona Marianno, świątynio żywej wiary -
Błogosławiona Marianno, dobrowolna ofiaro miłości -
Błogosławiona Marianno, przykładzie szczerej pobożności -
Błogosławiona Marianno, pokutująca za grzechy świata -
Błogosławiona Marianno, gotowa do ofiar w imię miłości Bożej -
Błogosławiona Marianno, roztropna w działaniu -
Błogosławiona Marianno, miłośniczko modlitwy różańcowej -
Błogosławiona Marianno, nauczycielko ewangelicznej prostoty -
Błogosławiona Marianno, przykładzie cnót chrześcijańskich -
Błogosławiona Marianno, wzorze cierpliwości i pokory -
Błogosławiona Marianno, prostolinijna w postępowaniu -
Błogosławiona Marianno, przepełniona miłością do bliźnich -
Błogosławiona Marianno, orędowniczko niewiast oczekujących potomstwa -
Błogosławiona Marianno, zgodna małżonko i teściowo -
Błogosławiona Marianno, ozdobo żon, matek i wdów -
Błogosławiona Marianno, patronko teściowych -
Błogosławiona Marianno, dyskretna podporo młodych małżonków -
Błogosławiona Marianno, mistrzyni życia rodzinnego -
Błogosławiona Marianno, rozumnie kochająca wnuki -
Błogosławiona Marianno, obrończyni życia nienarodzonych -
Błogosławiona Marianno, pocieszycielko samotnych i opuszczonych -
Błogosławiona Marianno, przykładzie życzliwości sąsiedzkiej -
Błogosławiona Marianno, opiekunko ubogich i nieszczęśliwych -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
- Módl się za nami, błogosławiona Marianno,
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twojej pomocy błogosławiona Marianna Biernacka przelała krew męczeńską w obronie swojej synowej i jej poczętego dziecka. Spraw, prosimy, abyśmy wpatrując się w ten świetlany przykład ofiarnej miłości bliźniego, nauczyli się kochać drugiego człowieka, bronić poczętego życia i nieustannie dawać świadectwo o Chrystusie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa  za  synową 

Wszechmogący Boże, dziękuję Ci z całego serca za to, że mój syn znalazł żonę, by wraz z nią budować wspólnotę małżeńską i rodzinną. Dziękuję Ci za ich miłość wzajemną oraz wolę bycia ze sobą aż do końca życia. Spraw, Jezu, by nic nie rozerwało ich małżeńskiej jedności i miłości.

Błogosław mojej synowej, w której pragnę widzieć moją córkę. Wspieraj ją we wszystkich zamiarach i poczynaniach. Umacniaj w szlachetnych i dobrych pragnieniach. Daj jej pogodę ducha, cierpliwość i wytrwałość.

Błogosławiona Marianno Biernacka, która jak matka kochałaś swoją synową i kiedy było trzeba poświęciłaś za nią swe życie, ucz mnie kochać syna i synową, abym nie była przeszkodą na drodze ich małżeńskiego szczęścia. Amen.

Modlitwa  za  zięcia

Boże, który u zarania dziejów ludzkości ustanowiłeś święty związek małżeński i uświęciłeś go swoim błogosławieństwem, obdarz potrzebnymi łaskami mego zięcia. Dziękuję Ci za miłość, która połączyła córkę z zięciem, za ich małżeństwo i rodzinę.

Spraw, dobry Ojcze, by mój zięć, biorąc przykład ze świętych mężów i ojców, których pochwałę głosi Pismo Święte, z niesłabnącą gorliwością troszczył się o swoich najbliższych i swą pracowitością i mądrością budował szczęście małżeńskie i rodzinne. Daj mu pogodne usposobienie i radość z bycia mężem i ojcem. Tobie chwała i cześć, wdzięczność i uwielbienie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa  za  członków  rodziny 

Panie Jezu, który wychowałeś się w domu rodzinnym w Nazarecie i byłeś radością i szczęściem swoich najbliższych, przez przyczynę bł. Marianny naucz nas z szacunkiem i miłością odnosić się do bliskich w rodzinie. Daj nam wrażliwe serca, abyśmy umieli rozpoznawać pragnienia i potrzeby wszystkich domowników. Chroń je przed egoistycznym zapatrzeniem się w siebie i chęcią podporządkowania innych oraz wykorzystania ich dla własnych celów. Obyśmy posłuszni Twemu przykazaniu miłości z radością i bez ociągania służyli bliskim. Pozwól, abyśmy wypełniali obowiązki rodzinne w duchu zapomnienia o sobie. Pomnażaj nasze szczęście przez zgodne życie rodzinne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa  za  najbliższych 

Panie Jezu, Ty nakazałeś swoim uczniom: ,,Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”(Mt 6,19-21). Wpatrzeni w przykład bł. Marianny Biernackiej, która nad wszystkie skarby i zaszczyty świata przedkładała miłość do Ciebie i swoich bliskich, prosimy Cię z wiarą, daj nam ducha ubóstwa i umiarkowania, abyśmy dóbr doczesnych nie przedkładali nad dobro naszej rodziny. Chroń serca przed chciwością, która zaślepia w egoizmie i osłabia więzi rodzinne. Spraw, byśmy nad dobra doczesne przedkładali dobra wieczne i ich przede wszystkim pragnęli dla naszych najbliższych. Niech naszą najważniejszą troską będzie zbawienie wszystkich członków naszej rodziny. Obyśmy, umocnieni Twoją łaską i zasługami bł. Marianny, wspierali się nawzajem w naszym dążeniu do nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa  wdowy 

Błogosławiona Marianno Biernacka, wdowo niestrudzenie naśladująca Chrystusa w Jego miłości do ludzi, wyproś mi łaskę świętej wytrwałości i pogody ducha w cierpieniach i trudach mojego życia. Wiem, że wsparciem dla Ciebie była Matka Boża Bolesna, która uczyła ciebie mówienia Bogu „fiat” także w chwilach śmierci i pogrzebu twego męża.

Tak jak ty, pragnę pogodzić się ze śmiercią mego męża i ofiarować Bogu za niego moje modlitwy i przykrości życia. Wiem, że bez woli Bożej nic się nie dzieje. Dlatego, jak biblijny Hiob, pragnę mówić: ,,Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!”(Hi 1,21). Umacniaj mnie swoją modlitwą, abym w duchu wiary i z chrześcijańską nadzieją, która sięga poza doczesność, przeżywała żałobę po mężu i czas rozstania z nim, aż do chwili, gdy odnajdziemy się na nowo w Bogu, dzięki któremu wszystko żyje. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chcę  być  dobrą  matką  i  teściową 

Błogosławiona Marianno Biernacka, ty całym swoim sercem kochałaś swoich bliskich: męża, dzieci i wnuki. Oddając życie za synową, pokazałaś, jak wspaniała i wielka może być miłość ukształtowana w ewangelicznej szkole Jezusa. Jego przecież naśladowałaś, prosząc, byś mogła pójść do więzienia w zamian za synową. Chrystus dał ci łaskę męczeństwa, które otwarło ci niebo. Pokornie proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę prawdziwej miłości do moich najbliższych: męża, dzieci, wnuków, a także synowych i zięciów. Pozwól mi być dobrą żoną, matką, babcią, teściową, bym przez modlitwę, powściągliwe słowo, życzliwe usposobienie i wielką cierpliwość wnosiła w życie rodzinne pokój i radość.

Dobrze wiem, że szczęście małżeńskie i rodzinne nie przychodzi samo. Budują je mozolnie osoby żyjące ze sobą pod jednym dachem. Wiem, jak wiele zależy od dobrej woli wszystkich członków rodziny, od ich gotowości do współpracy, otwartości i zrozumienia. Ale wiem także, że najpewniejszym fundamentem, na którym można zbudować trwałe szczęście małżeńskie i rodzinne, jest wiara w Chrystusa. On jest skałą, która nadaje trwałość każdemu małżeństwu i rodzinie. Dlatego proszę cię, wypraszaj mi ducha szczerej pobożności, abym prowadziła do Chrystusa moich bliskich mądrym słowem i autentyczną wiarą. Amen.

Modlitwa  o  ducha  przebaczenia 

Panie Jezu Chryste, który swoich uczniów zobowiązałeś: ,,Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje”(Łk 6,27-30), uzdolnij moje serca do przebaczającej miłości. Spraw, bym naśladując Ciebie, żyła w pokoju i przyjaźni ze wszystkimi, zwłaszcza w mojej rodzinie, sąsiedztwie i wszędzie tam, gdzie będę. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa  za  żyjących  w  nienawiści 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, podczas Ostatniej Wieczerzy, żegnając się ze swoimi uczniami, zobowiązał ich do miłości. Mówił: ,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”(J13,35). Pokornie Cię prosimy, wzbudź w sercach naszych sióstr i braci, którzy nienawidzą swoich bliskich, gdyż nie potrafią wznieść się ponad doznane krzywdy, ducha przebaczenia, pojednania i pokoju.

Spójrz litościwie na nich i pomóż wyzwolić się z niszczącej niewoli wrogości, uprzedzeń i pogardy. Prosimy Cię, Panie, o pokój w zwaśnionych małżeństwach i rodzinach, o ducha wzajemnej życzliwości i zrozumienia, aby wszyscy mogli żyć dla chwały Twojego Imienia i posiąść królestwo niebieskie. Tobie chwała cześć przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa  za  skrzywdzonych 

Panie Jezu Chryste, niewinny Boży Baranku, Ty doznałeś niewdzięczności i krzywdy od tych, którym uczyniłeś wiele dobra. Przyjdź z pomocą wszystkim skrzywdzonym. Otocz swoją opieką, Panie, zwłaszcza tych, którzy zostali skrzywdzeni przez swoich najbliższych. Pomóż im przebaczać i darować, nie chować uraz i odpłacać dobrem za zło.

Spraw, Panie, by pomni na Twoją mękę, byli gotowi szczerze wypowiedzieć przed Ojcem niebieskim słowa przebaczenia winowajcom: ,,Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”(Łk23,34). Oby dołączyli do budowniczych Twojego pokoju i zasłużyli na błogosławieństwo: ,,Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”(Mt5,9-10). Amen.

Litania  małżonków 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże-
Duchu Święty, Boże-
Święta Trójco, Jedyny Boże-
Abyśmy przez miłość potrafili być dla siebie darem - dopomóż nam, Panie.
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach -
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni -
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie, a żyli dla współmałżonka-
Abyśmy ,,bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale przeżywali je w czystości-
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo-
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością-
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali-
Abyśmy obdarzali się zaufaniem-
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć-
Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam ,,cichych dni”-
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga-
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie przez uważne słuchanie siebie nawzajem-
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami-
Abyśmy potrafili dostrzegać to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować-
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami-
Aby nie brakło nam zapału i odwagi do codziennej wspólnej modlitwy-
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył-
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności-
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości-
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana-
Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus-
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich-
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia-
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli-
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
-Jak na weselu w Kanie Galilejskiej przemieniaj, Panie,
-Nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

Módlmy się:

Boże, Ty powiedziałeś, ,,nie jest dobrze, aby człowiek był sam”(por.Rdz2,18) i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom swego wszechmogącego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa  o  potomstwo 

Panie Jezu Chryste, który zachęcałeś swoich uczniów do gorliwej modlitwy, mówiąc: ,,Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”(Mt7,7-8), ośmieleni Twoją obietnicą, zwracamy się do Ciebie w potrzebach naszych. Spójrz na małżonków pragnących poczęcia i narodzin dziecka. Obdarz radością rodzicielstwa tych, których ufnie Ci polecamy, a którzy jedynie w Tobie pokładają nadzieję.

Usuń, o Panie, jedyny Dawco życia, wszelkie przeszkody i niebezpieczeństwa, by mogli cieszyć się dziećmi. Spójrz na ich gorące pragnienie stworzenia pełnej rodziny i wysłuchaj ich modlitwy, jak wysłuchałeś pragnienia Sary, Anny, Elżbiety i wielu innych świętych niewiast, którym dałeś radość nieoczekiwanego już macierzyństwa. Spraw, byśmy mogli Cię wielbić za nieskończone miłosierdzie Twoje, które objawiło się w radości z przyjścia na świat dziecka w naszej rodzinie.

Tobie niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa  w  trudnościach  małżeńskich 

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Nie sądziłam, że osoby, które się kochają, tak mogą się wzajemnie ranić.

Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonała jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkoduszną, bym umiała przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wierna do końca. Amen.

 

Błogosławiona Marianna Biernacka (1888-1943)

Błogosławiona Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą. Jej rodzina osiedlona tam od pokoleń najprawdopodobniej była wyznania grekokatolickiego. Nie zachowała się metryka chrztu błogosławionej, ale w tym czasie wielu unitów było chrzczonych bez kapłana i nie sporządzano przy tym stosownej dokumentacji. O tym, że Marianna była ochrzczona i wierząca świadczy fakt zawarcia przez nią sakramentu małżeństwa w kościele katolickim w Krasnymborze.

Publikacje

Strona w przygotowaniu ...

Patronka teściowych i orędowniczka życia poczętego

Błogosławiona Marianna Biernacka patronka teściowych.

Przykład naszej błogosławionej diecezjanki sprawia, że widzimy w niej przede wszystkim patronkę teściowych. Nie ograniczamy jej szczególnej roli, jako błogosławionej. Doskonale wypełnia ona rolę pośredniczki także w innych funkcjach życia rodzinnego. Widzimy ją także, jako patronkę wdów, synowych a także rodzin. Ona zawsze broniła zdrowych relacji małżeńskich oraz rodzinnych. To bardzo ważne szczególnie dzisiaj, kiedy małżeństwo i rodzina przeżywają głęboki kryzys, kiedy atakowane jest samo pojęcie małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, jego trwałość, nierozerwalność i cele.

Wzywajcie jej wstawiennictwa, aby relacje w rodzinach między osobami starszymi a młodszymi, między synową a teściową, stawały się dobre, piękne i przyjazne. Wzywajcie jej pomocy w tworzeniu dobrych relacji międzypokoleniowych oraz tego, co w tych relacjach powinno być na pierwszym miejscu.

Dlatego też podobnie jak w latach ubiegłych, 2 sierpnia br. w święto Matki Bożej Anielskiej, zapraszam rodziny naszej diecezji, a zwłaszcza teściowe, wdowy i synowe, do sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku nad Biebrzą, aby za wstawiennictwem bł. Marianny modlić się do Pana Boga w tych intencjach. Niech wspólna modlitwa nas wszystkich skłoni jeszcze bardziej do refleksji nad wielkością powołania w życiu rodzinnym.

Niech modlitewnik dla teściowych „Ja pójdę za nią” wydany staraniem Caritas Diecezji Ełckiej przybliży duchowość błogosławionej i pomoże w zanoszeniu modlitw do Boga. Dzisiaj bł. Marianna Biernacka, męczennica, woła o naszą świętość i jako świadek wiary woła o nasze świadectwo wiary. Ona uczy nas odważnego kroczenia za Chrystusem i miłości bliźniego, aż do oddania za niego życia. (…)

(Z Listu pasterskiego ks. bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego z okazji 70. rocznicy śmierci bł. Marianny Biernackiej)

 

Błogosławiona Marianna Biernacka uczy nas szacunku do życia poczętego.

Postawa bł. Marianny Biernackiej przypomina, że Bóg powierzył człowiekowi, a w sposób szczególny kobiecie, troskę o życie człowieka i jego godność. Jej świadectwo życia i ofiarnej śmierci uczy obrony życia każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dołącza ona do tych wszystkich świętych kobiet, które w szlachetny i zgodny z Bożym zamysłem sposób, budowały i nadal budują cywilizację życia oraz miłości.

Przykład kobiety całkowicie oddanej życiu jest niezwykle ważny w czasach współczesnych, gdy niektóre prądy myślowe próbują nakłonić ludzi, aby postrzegali macierzyństwo wyłącznie jako ograniczenie narzucone kobiecie, a posiadanie dzieci, jako zagrożenie dla rodziców, ich finansów, kariery czy wygody. Dlatego też gorąco zachęcam do wielkiej modlitwy o życie za wstawiennictwem bł. Marianny. Żywimy głęboką nadzieję, że wstawia się ona u Pana Boga szczególnie w intencji życia nienarodzonych. Wielu przecież widzi w niej patronkę dzieci nienarodzonych oraz ich matek.

Do niej zwracają się w modlitwie o pomoc także małżeństwa pragnące potomstwa. Niech do niej uciekają się obrońcy życia w naszej diecezji i Ojczyźnie, zawierzając jej wstawiennictwu wszelkie inicjatywy, mające na celu ratowanie życia dzieci poczętych. Jako wotum wdzięczności za jej życie i heroiczny czyn oddania życia za synową w stanie błogosławionym pragniemy nazwać jej imieniem i oddać w jej opiekę nowo powstający Dom Samotnej Matki w Ełku. Dom ten budowany przez Caritas Diecezji Ełckiej zostanie poświęcony i oddany do użytku 31 sierpnia tego roku.

(Z Listu pasterskiego ks. bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego z okazji 70. rocznicy śmierci bł. Marianny Biernackiej)

Historia

Błogosławiona Marianna Biernacka z domu Czokało urodziła się w 1888 roku w Lipsku nad Biebrzą. Mając dwadzieścia lat poślubiła Ludwika Biernackiego. Mieli oni sześcioro dzieci, z których czworo zmarło tuż po urodzeniu. Źródłem utrzymania rodziny Biernackich było gospodarstwo rolne. Po śmierci męża Ludwika w 1929 roku, Marianna zamieszkała razem z synem Stanisławem. Dziesięć lat później syn Stanisław ożenił się z Anną Szymczyk. Odtąd Marianna wiodła życie u boku syna i synowej. Wpatrując się w jej zwyczajne życie zauważamy, że było ono przepojone wiarą, miłością, modlitwą, pracą i cierpieniem. Każdy dzień zaczynała modlitwą i wspólnym śpiewem Godzinek.

Codzienność wypełniona była niełatwą pracą: latem w polu, a zimą przy przędzeniu lnu i konopi oraz tkaniu na krosnach. Odmawianie modlitwy różańcowej i nabożne śpiewanie pieśni pozwoliły godnie znosić ból sieroctwa, ciężką pracę i codzienną biedę.

Życie Marianny Biernackiej było naznaczone wielkim cierpieniem od samego początku. Najpierw jeszcze w niemowlęctwie śmierć matki, a kilka lat później utrata ojca. To pogrążyło rodzinę w biedzie i wyrzeczeniach. W małżeństwie śmierć czworga małych dzieci i w końcu utrata dorosłego syna. Wymagało to od niej wielkiego heroizmu i mocnej wiary. Po śmierci męża dołączyła do grona wdów, których pochwałę głosi Pismo Święte. Nie załamała się, nie wpadała w depresję, ale mężnie znosiła cierpienie, zawierzając siebie Bogu.

Największe cierpienie zadane rodzinie Biernackich miało miejsce na przełomie czerwca i lipca 1943 roku, kiedy doszło do masowych aresztowań mieszkańców Lipska i okolic. Aresztowania były odwetem hitlerowców za zabicie niemieckiego policjanta przez partyzantów. Na liście osób, które miały być aresztowane, znalazł się również syn Marianny i jego żona Anna. Aresztowanie Biernackich nastąpiło rankiem 1 lipca.

Gdy bł. Marianna usłyszała rozkaz niemieckiego żołnierza, aby ubrała się i wyszła z domu. Wtedy padła mu do stóp i błagała go, aby oszczędził jej brzemienną synową: „Panie, a gdzież ona pójdzie. Zostawcie ją, ja pójdę sama za nią”.

Niemiecki żołnierz zgodził się. Po dwutygodniowym pobycie w więzieniu w Grodnie, Mariannę, jej syna i innych aresztowanych wywieziono do fortów w pobliskiej miejscowości Naumowicze i tam 13 lipca 1943 roku zostali rozstrzelani. Jej decyzja oddania życia za synową stanowiła dopełnienie całego życia. Mogła pozostać bierna i pogodzić się z decyzjami oprawców, mogła ofiarować się za syna. Ona decyduje się na oddanie swojego życia za synową, która była w stanie błogosławionym.

To wielka mądrość teściowej i babci. Ale to też wielka mądrość świętej matki, która nie opuszcza swojego piątego dziecka w chwilach najtrudniejszych i jest z synem do końca. Swoim heroicznym czynem Marianna uratowała synową i oczekujące na urodzenie dziecko.

13 czerwca 1999 roku bł. Jan Paweł II ogłosił Mariannę Biernacką błogosławioną wraz z innymi męczennikami II wojny światowej.

Ojciec Święty, w homilii wygłoszonej podczas uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie, mówił: „Świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale. Słusznie zatem prosimy, abyśmy za ich przykładem wiernie podążali za Chrystusem”.

Beatyfikacja przyniosła wzrost zainteresowania jej życiem nie tylko w diecezji ełckiej, ale także w całej Polsce i poza jej granicami. Coraz więcej kobiet, zwłaszcza wdów, teściowych i synowych, zwraca się do niej, jako do swej patronki i orędowniczki.

(Z Listu pasterskiego ks. bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego z okazji 70. rocznicy śmierci bł. Marianny Biernackiej)

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search