Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Czwarta rocznica Odnowy w Duchy Świętym w Lipsku

Dn. 4 marca 2019 r. członkowie Odnowy w Duchu Świętym świętowali 4. rocznicę swojego powstania. Najważniejszym elementem jubileuszu była Msza Święta dziękczynna, której przewodniczył Ks. Kan. Waldemar Sawicki.

Ks. Proboszcz, zwracając się do zgromadzonych przypomniał, że  celem Odnowy jest nieustanne nawracanie się, którego owocem będzie pogłębienie osobistej relacji z Chrystusem. Spotkaniom grupy winna nieustannie towarzyszyć modlitwa za wszystkich parafian, aby każdy  mógł  doświadczyć mocy Boga, działania Ducha Świętego, który uzdalnia każdego ochrzczonego do ciągłego nawracania się.

Słowa Księdza Dziekana były również zachętą do odważnego dawania świadectwa wiary, do zaufania Panu Bogu, zwłaszcza w obliczu trudności. Naszym głównym celem ma być bowiem chęć szukania i rozpoznawania woli Bożej, a bycie Jego świadkiem jest nie tylko zadaniem, ale również największą chlubą.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search