Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Obława Augustowska

Od połowy maja 1945 r. skoncentrowano znaczne siły sowieckie w strefie przygranicznej od Puńska po Sztabin i przeprowadzono operację "oczyszczania" lasów z grup partyzanckich. W akcji brały udział wojska sowieckie, pracownicy PUBP i MO. W czasie akcji "Burza" Sowieci aresztowali w końcu 1944 r. i na początku 1945 r. około tysiąca osób.

Poszukiwania zaginionych rozpoczęły się tuż po obławie. Początkowo rodziny szły ich tropem, od miejsca zatrzymania do obozów filtracyjnych. Potem ślad się urywał.

Tragedia ta, stawała się tematem zakazanym: oficjalnie udawano, że zapomniano, retuszowano życiorysy rodzin, aby nie przysparzać sobie kłopotów. Tylko najbardziej zdesperowani i odważni – a może naiwni – starali się poznać prawdę.

Wiemy, że i z naszej parafii zginęło wiele osób. Zabici to mieszkańcy Krasnego, Wyżarnego, Jasionowa, Nowego Lipska.

Jeżeli ktoś mógłby udzielić informacji o ich imionach i nazwiskach, adresie i powodzie zaginięcia, proszę o kontakt.

Ks. Kan. Waldemar Sawicki Proboszcz w Lipsku

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search