Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

List z Tanzanii

Kochani parafianie, przyjaciele misji i ludzie dobrej woli.

Z całego serca pragnę podziękować w imieniu swoim, ks. Krzysztofa, Pani Pendo (Przedszkolanka), a w sposób szczególny w imieniu wszystkich przedszkolaków za przekazanie daru pieniężnego na rzecz naszego przyparafialnego przedszkola.

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów

- dla dzieci: 22-24 marca 2021 o godz. 9.30,

- dla młodzieży: 22-24 marca 2021 o godz. 12.30.

Peregrynacja figury Św. Józefa

Peregrynacja figury Św. Józefa w Rodzinach Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej

WIELKI POST 2021 ROK

W czasie tegorocznego Wielkiego Postu naszą modlitwą, postem i jałmużną możemy towarzyszyć dzieciom z parafii pw. Św. Jana Pawła II w SUNYA – prowincja Morogoro w Tanzanii i wesprzeć ks. Arkadiusza Dardzińskiego, pracującego tam misjonarza pochodzącego z naszej Diecezji.

#SZCZEPIMYSIE BO CHCEMY BYĆ RAZEM

Każdy z nas może zatrzymać pandemię. Przyjęcie szczepionki to nie tylko ochrona nas samych. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. Naprawdę warto!

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search