Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Festyn rodzinny

Bóg, Małżeństwo, Rodzina - Festyn Rodzinny - Lipsk, 18 czerwca 2023r. - ZAPRASZAMY

,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku ogłaszają konkurs na prezentacje artystyczne zatytułowany: ,,Bóg - Małżeństwo - Rodzina”

Załącznik: Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Zapraszamy do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-202.

Caritas Diecezji Ełckiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Edycja programu – Podprogram 2021.

40 - Godzinne Nabożeństwo

16 - 17 - 18 stycznia 2023 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2022 rok

Święta, to czas składania życzeń. Z całego serca życzę każdej i każdemu z Was, aby Nowonarodzony Jezus błogosławił wszystkim Waszym poczynaniom. Życzę zgody i miłości w rodzinach, w sąsiedztwie.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search