Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

OAZA DOROSŁYCH RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE

ZAPROSZENIE na I spotkanie OAZA DOROSŁYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE - 24 WRZEŚNIA 2019 r. ok g. 19.00

Zapytanie ofertowe - „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku w związku z realizacją projektu „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na:
„Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku”.

Diecezjalne spotkanie teściowych

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku zaprasza na diecezjalne spotkanie teściowych - 13 lipca 2019 r. w 20-lecie beatyfikacji bł. Marianny Biernackiej.

OBŁAWA AUGUSTOWSKA – TABLICA

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach.

Obława Augustowska

Od połowy maja 1945 r. skoncentrowano znaczne siły sowieckie w strefie przygranicznej od Puńska po Sztabin i przeprowadzono operację "oczyszczania" lasów z grup partyzanckich. W akcji brały udział wojska sowieckie, pracownicy PUBP i MO. W czasie akcji "Burza" Sowieci aresztowali w końcu 1944 r. i na początku 1945 r. około tysiąca osób. 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search